😃9 NGUYÊN TẮC PHẠT ĐỨNG 😊👍

👉1. Tội phù hợp nhất để sử dụng hình phạt này:
NHẢY TỪ TRÊN CAO XUỐNG, CHẠY NHẢY TRÊN XE, NGHỊCH ĐỒ VẬT NGUY HIỂM

👉2. Mẹ nên chọn 1 địa điểm trong nhà làm CHỖ PHẠT cố định. Có thể đặt tên cho CHỖ PHẠT như : GÓC NHẬN LỖI / GÓC SUY NGẪM để trẻ có ấn tượng sâu sắc hơn về chỗ phạt.

👉3. Chuẩn bị một chiếc đồng hồ định giờ đặt ở chỗ phạt.

👉4. CHỖ PHẠT nên ở trong phòng kín, KHÔNG ở PHÒNG KHÁCH hay chỗ ĐÔNG NGƯỜI qua lại để không làm hại lòng tự tôn của trẻ.

👉5. Mẹ có thể chuẩn bị một TẤM ĐỆM loại cứng, gọi là ĐỆM PHẠT. Mỗi khi trẻ mắc lỗi sẽ đặt tấm đệm vào chỗ phạt để trẻ tăng thêm cảm giác bị phạt.

👉6. Trẻ rời khỏi chỗ phạt, mẹ sẽ bế trẻ quay lại chỗ phạt, và tính thời gian lại từ đầu. 😍😘

 

Ý kiến bạn đọc

Right 1
Right 1
Right 2
Right 3

Thông Báo

Thông Báo