Sứ mạng và tầm nhìn
Tầm nhìn: Trở thành một tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực huấn luyện và đào tạo về kỹ năng phát triển con người tại Việt Nam.
 
Sứ mạng: Đào tạo thế hệ trẻ chuyên nghiệp biết cống hiến cho xã hội và biết yêu thương gia đình.
 
Slogan:
Ước mơ từ tư duy, thế giới trong tầm tay (Dream in mind, world in hand)
Ý kiến bạn đọc

Right 1
Right 1
Right 2
Right 3

Thông Báo

Thông Báo