Lớp lá

Lớp Lá: tạo bước đệm cho quá trình học tập ở Tiểu học, ở độ tuổi này, các em sẽ được dạy sự kiên trì và cố gắng trong một hoạt động nào đó, đồng thời các trải nghiệm sẽ rộng lớn hơn, các thao tác dần phức tạp hơn, để tăng khả năng thích nghi của các em, sẵn sàng cho sự chuyển đổi môi trường từ Mẫu Giáo lên Cấp 1.


Những bài học và thực hành giúp các em mạnh dạn và tự tin hơn...

 


Tăng cường việc học tập, làm quen với bút viết, sách vở giúp các em chuẩn bị tốt nhất khi vào lớp 1

 


 

Ý kiến bạn đọc

Right 1
Right 1
Right 2
Right 3

Thông Báo

Thông Báo