Lớp chồi

Lớp Chồi: bắt đầu làm quen với một số khái niệm trừu tượng, đồng thời các em được tăng cường các hoạt động trải nghiệm, và hiểu thêm về cuộc sống của bố mẹ, gia đình mình, để dần hình thành ý thức chia sẻ và giúp đỡ mọi người.
 

Những trải nghiệm và hoạt động cao hơn, giúp các em có nhận biết cao hơn về cuộc sống xung quanh

Những hoạt động học tập, sự tự giác, ngăn nắp được thể hiện rất rõ từ những hoạt động...
 

 

Ý kiến bạn đọc

Right 1
Right 1
Right 2
Right 3

Thông Báo

Thông Báo