Lớp Mầm

Lớp Mầm: chuyển tiếp lên từ giai đoạn Gấu Bông, các em sẽ được làm quen với những vận động thân thể phức tạp hơn (dân vũ), độ tuổi này chú trọng phát triển phản xạ và tính định hướng.


Hoạt động trải nghiệm giúp các em năng động và giản dĩ hơn...

 

     


Và giúp các em tìm hiều những điều mới lạ từ môi trường bên ngoài, tự giác và nề nếp trong sinh hoạt...

 


Các em sẽ tự tin và sẵn sàng biểu diễn cùng bạn bè...

  

Ý kiến bạn đọc

Right 1
Right 1
Right 2
Right 3

Thông Báo

Thông Báo